Υπόμνημα τεχνικών ασφάλειας

Δημοσιεύουμε το παρακάτω υπόμνημα των συναδέλφων Τεχνικών Ασφαλείας της Διανομής όπως αυτό κατατέθηκε στις Γενικές Διευθύνσεις Διανομής και Ανθρωπίνων Πόρων.

Εάν υπάρχουν σχόλια να τα προωθήσετε στο Σύλλογο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ: Π. ΚΟΥΡΛΗΣ

                     ΕΜ. ΚΟΡΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 6942060640

                          6977209052

                                                                                                            Προς

 

                                                                                                            Γ.Δ/ΑΝΠΟ

                                                                                                            Γ.Δ/Δ.

                                                                                                            ΔΥΑΕ

                                                                                                            ΔΑΔΔ

 

                                          Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

                                                                                   

 

ΟΙ  Τεχνικοί Ασφάλειας της Διανομής θέλοντας να συμβάλουν στον βαθμό που τους αναλογεί στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιχείρηση και ιδιαίτερα από τους Γενικούς Δ/ντες  Διανομής και Ανθρωπίνων Πόρων  για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας  με στόχο   την μείωση των ατυχημάτων , καταθέτουμε τις  παρακάτω προτάσεις – υποδείξεις σύμφωνα με το Νόμο 1568/1985 ,  οι οποίες είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης τους .

1.              Σύνθεση συνεργείων.

 •     Αριθμητική επάρκεια προσωπικού.

 •   Καμία εργασία σε ύψος στην Χ.Τ. &  Μ.Τ. να μην εκτελείται από 1 άτομο.

 •     Εκτίμησή μας είναι ότι στα Δίκτυα Χ.Τ. & Μ.Τ. απαιτείται προσωπικό νέο ηλικιακά – έμπειρο συνεχώς εκπαιδευόμενο και πάνω απ’ όλα μόνιμο, διότι η εργασία στα Δίκτυα  και στις εγκαταστάσεις μας απαιτεί αυξημένες δεξιότητες και τεχνογνωσία,  έχει δε τον μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας – ρεύμα – ύψος.

 •   Άμεση αναδιάρθρωση προσωπικού, ενισχύοντας τις Περιοχές

 •    Να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό οι αναθέσεις καθηκόντων Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού σε όλες τις Περιοχές για την καλύτερη λειτουργία των συνεργείων.

                 

 2 . Συνεχής ενημέρωση σχεδίων Χ.Τ. & Μ.Τ.

 •    Ηλεκτρονική αποτύπωση   Δικτύων.

 •     Βελτίωση λειτουργίας των γραφείων Χ. Τ. στις Περιοχές.

 •    Να έχουν εικόνα των φορτίων κάθε αναχώρησης ώστε να τηρείται πάντα η συνθήκη ουδετέρωσης.

 •    Οι Υ/Σ πρέπει να έχουν στο  ασφαλειοκιβώτιο (PILLAR) σε αδιάβροχο φάκελο  εσωτερικά στην πόρτα έγχρωμη φωτοτυπία με τις αναχωρήσεις – ασφάλειες- τομές.

 

3  .         Άμεση προμήθεια μικρών και ευέλικτων καλαθοφόρων (μικρού όγκου   αμαξώματα και ιδιαίτερα μικρού πλάτους) για εργασίες στα εναέρια δίκτυα.

 

4 .       Άμεση διενέργεια επιθεώρησης των δικτύων Χ.Τ. & Μ.Τ

 •   γρήγορη αποκατάσταση των παρατηρήσεων

 •  Συντήρηση Δικτύων

 • ιδιαίτερη έμφαση στους τσιμεντένιους στύλους πριν να φεύγουν κομμάτια (από  τις ρογμώσεις)

 •  μόνιμη και διαρκής συντήρηση μετρητικών διατάξεων

 •   αλλαγές κιβωτίων  και γενικά συντήρηση κάθε ηλεκτρικής σύνδεσης που απαιτεί σύσφιξη η οποία  είναι αιτία  συχνών  πυρκαϊών – ρευματοκλοπών κ.λ.π.

 •   Ειδικά η επιθεώρηση  Μ. Τ. απαιτείται να πραγματοποιείται με σύγχρονα μέσα θερμοκάμερες – αεροφωτογραφίες κ.λ.π.

 

5  .          Αντικατάσταση όλων των παλαιών οχημάτων.

 •   Κατάργηση της«τέντας» κάλυψης της καρότσας στα οχήματα της Διανομής με σταθερού τύπου κάλυμμα. 

         Προτεινομένοι  τύποι οχημάτων:

 

 •     Οχήματα τύπου κλούβας 4 Χ 4 (όπου είναι αναγκαία)

 •     Ημιφορτηγά 4 Χ 4 τύπου king CUB με 2 πόρτες και πλευρικά πίσω    πτυσσόμενα καθίσματα ώστε να έχουμε μεγαλύτερη καρότσα για υλικά και εργαλεία.

 •  Ημιφορτηγά 4 Χ 2 με κανονική καμπίνα και μεγαλύτερη καρότσα.

 •  Μικρά «τζιπ» 4 Χ 4 .

 •   Μικρά βανάκια με συρόμενες τις πλαϊνές πίσω  πόρτες.

 

Σε όλα τα οχήματα θα υπάρχουν ράφια στα πλαϊνά τους τα οποία όμως   θα ανοίγουν μόνο μέσα στην καρότσα (με το αντίθετο φεύγουν εξαρτήματα στους δρόμους) κίνδυνος ατυχήματος . Ειδικές θήκες (σωληνωτές) για τα κοντάρια  χειρισμών και των  γειώσεων  και στήριγμα σκάλας από ελαστικούς κυλίνδρους ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη φθορά τους του FIBER GLASS.

 

6.           ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ (SF6)

 

Για το SF6 ενημέρωση , σεμινάρια στους εργαζόμενους από τον εργοδότη.

Σήμανση όλων των Υ/Σ και των ΒΚΧ  με SF6 με κίτρινο κύκλο.

Να δοθεί πίνακας με όλους τους Υ/Σ  και των ΒΚΧ με SF6  σε όλους τους τεχνίτες.

 Ανάρτηση του πίνακα σε όλα  τα εργοδηγία των Περιοχών. 

 

7.      ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΕΩΣ

 •      Να προχωρήσει άμεσα η συντήρηση και ο καθαρισμός τους.

 •    Να επανεξετασθούν οι προδιαγραφές κατασκευής των Υ/Σ ώστε να έχουν θερμομόνωση- ηχομόνωση – στεγανοποίηση με τα ποιο σύγχρονα υλικά και μεθόδους .

 •  Καλύτερος εξαερισμός και  δημιουργία φρεατίου άντλησης υδάτων κάτω από το επίπεδο των καναλιών με αυτόματη (φλοτερ) υποβρύχια αντλία και   μόνιμο σωλήνα εξαγωγής υδάτων.

 •  Άμεσα να αλλάξει η προδιαγραφή της σκάλας καθόδου ,προκαλεί πολλά ατυχήματα.    

 •  Να χρησιμοποιούνται σύγχρονα  υλικά στεγανοποίησης στις σωληνώσεις εισόδου των καλωδίων.

 • Η πολυουρεθάνη δεν είναι αποτελεσματική.

 •  Άμεση συντήρηση και αντικατάσταση των προβληματικών Δομικών κατασκευών και τακτική συντήρηση τους.

 

8.      Άμεση αντικατάσταση επικίνδυνων πινάκων Μ.Τ. σε ορισμένους Υ/Σ πόλεως και ΒΚΧ  π.χ. τύπου SIEMENS – KWK.

9.       Άμεση προμήθεια ασφαλειών πινάκων μέσης τάσεως τύπου  STALCO για Υ/Σ πόλεως.

10.                     Υπόγεια δίκτυα      

 •  προμήθεια και εκπαίδευση του προσωπικού στα        σύγχρονα όργανα εντοπισμού βλαβών όπως  παλμοηχόμετρα που δεν απαιτείται να βγαίνουν εκτός οι πελάτες. Αλλά το σοβαρότερο να αποφεύγουμε την επικίνδυνη πρακτική που ακολουθούν σήμερα οι τεχνίτες, βάζοντας συνεχώς μαχαιρωτές ασφάλειες στο PILLAR έως  ότου «σκάσει»  το βραχυκυκλωμένο καλώδιο με αυξημένο τον κίνδυνο Ατυχήματος.

 •  Στα συνεργεία των υπογείων  δικτύων που χρησιμοποιούν φιάλες  προπανίου να υπάρχει πάντα βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής φλόγας .

 • Η φιάλη στα οχήματα θέλει σταθερή στήριξη και δικό της    προστατευόμενο   χώρο.

 • Tα πλαστικά κιβώτια διακλάδωσης υπογείων καλωδίων (LINK-BOX) δεν είναι στεγανά – οι βίδες τους καπακιού συγκράτησης είναι πολύ μικρές (βγάζουν τα γάντια οι τεχνίτες  για να τις βιδώσουν) βγαίνουν οι βάσεις των μαχαιροτών  ασφαλειών από την πλαστική βάση του LIΝK-BOX  σπάνε αμέσως τα χερούλια συγκράτησης του καπακίου τους.

 •  Στα  LINK-BOX  τεσσάρων διευθύνσεων, το καπάκι του φρεατίου είναι πάρα πολύ βαρύ , να γίνουν ελαφρύτερα.

 

 

11.  Εναέρια δίκτυα

 •     όπου είναι δυνατόν, τοποθέτηση των ασφαλειών Μ.Τ.  ένα στύλο πριν τον Υ/Σ.

 •      Τοποθέτηση των αλεξικέραυνων στην ενδιάμεση τραβέρσα, όπου έχουμε ασφάλειες Μ.Τ.  στο ικρίωμα.

 •   Αποφυγή τοποθέτησης αλεξικέραυνων στο κέλυφος του Μ/Σ.

 •     Επίσπευση διαδικασιών τοποθέτησης  της ενδιάμεσης τραβέρσας.

 •   Επανεξέταση της ενίσχυσης του μεταλλικού στηρίγματος (φουρκέτα) τέρματος-διελεύσεως των συνεστραμμένων  καλωδίων διότι σπάνε συνέχεια.

 •    Για τον Δ.Φ. Κατάργηση των  3 Φ παροχών ώστε αν ακουμπήσει 5ος αγωγός και φάση να μην κόβονται οι αγωγοί.

 •     Οι παροχές Δ.Φ. να αντιστοιχούν με τις αναχωρήσεις και να τοποθετούνται οι δέκτες πάντα στον 1ο στύλο μετά τον Υ/Σ.

 •   Τα Φ.Σ. που είναι στον Υ/Σ να είναι πάντα ποιο κάτω από το ύψος των μονωτήρων Μ.Τ. του Μ/Σ.

 •    Οι τομές των ΦΟΠ να συμπίπτουν με των αναχωρήσεων.

 •  Να εξεταστεί η  χρήση   μονωμένου πλαστικού σωλήνα  μέσα έξω για 10 εκ. στη φυλάκτρα ή  του μεταλλικού σωλήνα για καλύτερη προστασία του καλωδίου του Δ.Φ.

 •  Καθιέρωση νέου τρόπου σύνδεσης – σύσφιξης του ουδετέρου του δικτύου με τον ουδέτερο του συγκεντρικού καλωδίου παροχής.Προτείνουμε να είναι 3πλός ο ουδέτερος του συγκεντρικού που συσφίγκεται στο σφυκτήρα μετά να πατρονάρεται με μονωτική ταινία και να συσφίγκεται στον αγωγό του δικτύου (με γραβάτα σύσφιξης).

 •   Για τους τσιμέντινους στύλους να εξεταστεί η δυνατότητα επάλειψης τους με τη μορφή βαφής με σύγχρονο ελαστομερές υλικό από  το εργοστάσιο κατασκευής τους ώστε να καθυστερήσουμε τις πρώτες ρογμώσεις που μπορεί να προέρθουν από την μεταφορά τους και το πρόσθετο βάρος από τον «οπλισμό τους» κατά την  τοποθέτησή τους.

 

 

 

12.     Προμήθεια για το τεχνικό προσωπικό δοκιμαστικού Χ. Τ. δύο ακίδων με ψηφιακή     ένδειξη.

 

13.         Άμεση προμήθεια :

 •      μεγάλου αριθμού γειώσεων χαμηλής τάσης για τα εναέρια (τσιμπίδες),

 •   για τα PILLAR (μαχαιρωτές),

 •    για τα συνεστραμμένα

 •     για τα LINK-BOX (τέτοιες που να επιτρέπουν το κλείσιμο του καπακιού).

 •  Να υποχρεωθούν και οι ανάδοχοι για την άμεση προμήθειά τους (λόγω φωτοβολταϊκών κ.λ.π.).

 •   Εύχρηστων  γειώσεων Μ.Τ. ελαφρύτερων

 •     καθιέρωση ενός τύπου με το ίδιο κοντάρι για όλες

 •   καθιέρωση διαφορετικού τύπου ακοντίου χειρισμών

 

14.    Αλλαγή προδιαγραφής για τη σκάλα των εναεριτών 2Χ5 (FABER GLASS).       

 

15. Συγκεντρικά καλώδια παροχών

 

 •       Επανεξέταση προδιαγραφής

 •       Άμεση βελτίωση του ιμάντα συγκράτησης των συγκεντρικών καλωδίων και των δύο τύπων (180 kgr  και των  360 kgr) ώστε να μην κόβονται γρήγορα από την οξείδωση.

 •     Να εξεταστεί η αύξηση της διατομής κάθε κλώνου ή η εμβάπτισή τους σε σιλικονούχο υλικό ή βερνίκι, πλην του τμήματος που συσφίγγει πρώτα το καλώδιο.

 

16.       Κέντρα κατανομής

Δημιουργία κι’ άλλων κέντρων κατανομής σ’ όλη την Ελλάδα στα πρότυπα του Κέντρου Κατανομής Αττικής  .   Και συγκεκριμένα :

 •   1 στη Βόρειο Ελλάδα

 •    1 στη Κεντρική Ελλάδα

 •     1 στη Πελοπόννησο

 •    1 στη Δ.Π.Ν. (αν είναι δυνατό).

Στα πλαίσια λειτουργίας των Κέντρων Κατανομής Φορτίων να αναπροσαρμοστεί η οδηγία για τη λειτουργία των Κ.Δ. και  να συγκεκριμενοποιηθεί  αυστηρά ο ρόλος των επιτηρητών .

 

 

 

 

17. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

 

Φόρμα εργασίας ηλεκτροτεχνίτη με  προστασία από ηλεκτρικό τόξο.

Άμεση υλοποίηση της πρότασης που υπάρχει στην ΔΥΑΕ από τους Τ. Α.     Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι:

Είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της φόρμας εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών και όσον αφορά στη σχεδίασή της (περισσότερο εργονομική και ανθεκτική στα σημεία καταπόνησης π.χ. μασχάλες, καβάλο, γόνατα), αλλά και στην προστασία που πρέπει να παρέχει από ηλεκτρικό τόξο σύμφωνα με τους Διεθνής κανονισμούς και προδιαγραφές (ατυχήματα του ΤΑΛΔ στη περιοχή Πειραιά και του Αγ. Νικολάου), για την οποία υπάρχει πλέον το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 61482-1-2/3ος- 2007. Η εν λόγω ενδυμασία δεν αποτελεί κοινή ενδυμασία αλλά Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και πρέπει να φέρει τη σήμανση CE (με αναφορά στο συγκεκριμένο πρότυπο), οπότε αρμοδιότητα χειρισμού του θέματος θα πρέπει να έχει η ΔΥΑΕ.

Για τη μελέτη του ζητήματος και τη σύνταξη ακριβούς προδιαγραφής, προτείνεται η σύσταση μιας ευέλικτης επιτροπής, υπό την αιγίδα της ΔΥΑΕ, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός από τη ΔΥΑΕ, εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Διανομής, των Τεχνικών Ασφάλειας και εκπρόσωποι των εργαζομένων (της ΕΤΕ ή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ).

 

 

18.         ΑΡΒΥΛΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

 

Να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής πιο ελαφρών και εύχρηστων χωρίς όμως να μειωθεί η διηλεκτρική αντοχή τους (των 14 KV). Σύμφωνα με τον κατασκευαστή μπορεί να γίνει αυτό με την αφαίρεση του ενός δερμάτινου πάτου όπως και για την αύξηση της στεγανότητας στη ραφή με τη σόλα η προτεινόμενη λύση είναι η χρήση ειδικής αλοιφής που θα συνοδεύει τη συσκευασία τους.

 

19.         Για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς των Μ.Α.Π. και Μ.Ο.Π. είναι μεγάλη        ανάγκη για επανεξέταση των διαδικασιών ώστε να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης των εφοδίων στους τεχνίτες.

 

20.         Μηχανοργάνωση της χορήγησης των Μ.Α.Π. στο Τεχνικό Προσωπικό με παρακολούθηση των ημερομηνιών και ημερομηνίας πιθανής λήξης κάποιων εφοδίων π.χ. γαντιών Μ.Τ κ.λ.π.

 

 

21.              ΚΤΗΡΙΑ

 

Ανακαίνιση  – έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας όπου απαιτείται.

Άμεση τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις σκάλες σε όλα τα κτήρια της Επιχείρησης.

 

    

 

22.    ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Να γίνονται τακτικά ειδικές εξετάσεις στους εναερίτες για προβλήματα υγείας που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της φύσης της εργασίας τους σε ύψος.

Προμήθεια συσκευής παροχής οξυγόνου με χειροκίνητο τρόπο καθώς και του εξαρτήματος διάνοιξης της αναπνευστικής οδού ώστε να είναι εφόδιο θέσεως και να φυλάσσωνται σε ειδικό ντουλαπάκι στα οχήματα των συνεργείων.

Να βγει νέο συνοπτικό φυλλάδιο (βιβλιαράκι) που να περιέχει οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, θερμοπληξίας,  λιποθυμίας, τεχνητής αναπνοής, (τσιμπήματα εντόμων – κεραυνός κ.λ.π.)

 

23.    Εκπαίδευση        

 

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης  με την   συνδρομή της ΔΥΑΕ όπου απαιτείται  που θα πραγματοποιείται  στις Σχολές ΔΕΗ αλλά και στις  Περιοχές.

Εκπαίδευση στις σχολές της ΔΕΗ σε όλους τους εναερίτες για την διάσωση από στύλο.

Εκπαίδευση σε όλες και από όλες τις στάθμες  του τεχνικού προσωπικού ανεξαιρέτως .  

 

24.         ΑΝΑΔΟΧΟΙ

 

Στελέχωση των Τομέων Κατασκευών με ΜΑΧΙΜΟΥΣ εναερίτες και υπογείτες  για την  επίβλεψη και παραλαβή των έργων διότι μ’ αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν τα ατυχήματα που οφείλονται στις κακοτεχνίες των εργολάβων.

Αυστηρή τήρηση των οδηγιών που αφορούν τις διακοπές (παράδοση-παραλαβή) κάρτας από αδειούχο εκπρόσωπο του αναδόχου – πιστή εφαρμογή οδηγιών διανομής Νο 13-14-15 από τους αναδόχους και τους τομείς εκμετάλλευσης των περιοχών.

 

Δημιουργία Μητρώου αναδόχων στην Δ.Δ. στο οποίο θα κρατούνται στοιχεία για τα ατυχήματα στο προσωπικό του σε τρίτους και στο προσωπικό της ΔΕΗ από κακοτεχνίες του και αυτό να είναι κριτήριο πιθανού αποκλεισμού τους από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

 

Να απαιτείται νέα εγγυητική επιστολή από τον ανάδοχο που θα έχει σχέση μόνο με τα ατυχήματα που θα προκαλούνται στο προσωπικό του.

Ενυπόγραφη παραλαβή των Σ.Α.Υ. από όλους τους αναδόχους καθώς και ότι άλλου υλικού για ζητήματα ασφάλειας, πάγιες οδηγίες της Επιχείρησης-φυλλάδια- αφίσες – αυτοκόλλητα κ.λ.π.

Σε όλα τα έντυπά μας που καλείται προσωπικό του αναδόχου να εργαστεί (σκαρίφημα ή σχέδιο μελέτης η FAX για αποκατάσταση βλάβης κ.λ.π.) να υπάρχει σφραγίδα της Περιοχής που θα αναφέρει ότι το έργο του θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ΣΑΥ που έχει παραλάβει ο ανάδοχος και θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που του παρεδόθησαν. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάνε στα δικαστήρια από εμάς σε ατυχήματα αναδόχου.

 

Το δεύτερο είναι ο ορισμός Συντονιστή από τον Κύριο του έργου όπου εμπλέκονται συνεργεία από δύο ή περισσότερους εργοδότες σύμφωνα με το Π. Δ. 305/1996. π.χ. βλάβη σε Υ/Σ πόλεως.

Πρόταση για αποφυγή ορισμού Συντονιστή είναι: η έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εργασίας των συνεργείων του ώστε να μην συμπίπτουν  με τα συνεργεία της ΔΕΗ όπου αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί.

 

25 Καθιέρωση νέου σλόγκαν για την ασφάλεια:

 

ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑΣΗΣ   ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΣΤΑ ΓΕΙΩΜΕΝΟ.

 

Το παραπάνω να γραφεί σε μεγάλα αυτοκόλλητα που θα τοποθετούνται στα παρμπριζ των οχημάτων σε αφίσες και στην ενδυμασία των ηλεκτροτεχνιτών.

 

 

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι  το παρόν υπόμνημα είναι συνέχεια του με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2538/1.7.09 ΓΔ/ ΑΝΠΟ και  3427/1.7.09 Γ.Δ.Διανομής, που κατατεθήκαν από εμάς και αφορούν   προτάσεις των ΤΑ Διανομής για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

 

Για τα υπόψη  υπομνήματα προτείνουμε  να πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνάντηση των Τ. Α. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με την πρόταση της Γενικής Διευθύντριας ΑΝΠΟ κ. Ειρ. Τζανέτου που κατατέθηκε στη προγραμματισμένη διημερίδα των Τεχνικών Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε  την 13/6/2009. 

 

Στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 εκτός από τους Γενικούς Διευθυντές ΑΝΠΟ και Διανομής θα ήταν ωφέλιμο να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Επιχείρησης.

 

 

Για τους Τεχνικούς Ασφάλειας

ΑΘΗΝΑ 21/7/2009

 

 

Παναγιώτης Κουρλής

 

 

Εμμανουήλ Κορρές

 Κοιν.:  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.

           ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Δ.Ε.Η.

           ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε.Η.

 

Comments are closed.