ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

        Αθήνα 01/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

Σύμφωνα με το  καταστατικό μας καλείστε σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

            Η παραπάνω Γ.Σ. συγκαλείται με ειδικά θέματα όπως προβλέπονται από το σχετικό άρθρο 24 του καταστατικού αφού από αυτήν θα εκλεγεί η Κ.Ε.Ε (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) που θα διενεργήσει τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων μας στις  Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

            Με βάση τα παραπάνω στη Γ.Σ θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο που έληξε
  4. Επιλογή αντιπροσώπευσης για την Γ.Σ.Ε.Ε μέσω ΓΕΝΟΠ ή ΕΚΑ
  5. Εκλογή 4/μελούς Κ.Ε.Ε που μαζί με τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που θα προεδρεύει θα προχωρήσει στην διενέργεια των εκλογών σε συνεργασία με τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

Η Τρίτη  Γενική Συνέλευση  πραγματοποιείται οριστικά με τα παραπάνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης στην αίθουσα της ΓΕΝΟΠ Στουρνάρη 73-75 στις 04/11/21  ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Περιττό να σημειώσουμε ότι η παρουσία των μελών στην παραπάνω Γ.Σ. είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στην εκλογή των αντιπροσώπων μας για την επόμενη τριετία που θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των θεμάτων που μας απασχολούν.

Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

K. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                    Ε.ΥΦΑΝΤΗΣ

Comments are closed.