ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Μ.Μ.Μ.

                                                                                                         Αθήνα, 20/03/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που έχουν εκδώσει κάρτες  ΜΜΜ από το Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών, ότι έχει ολοκληρωθεί η μαζική επαναφόρτισή  τους από τον ΟΑΣΑ.

Κατόπιν τούτου, oι δικαιούχοι των καρτών μπορούν εντός μηνός να προσέλθουν στο πλησιέστερο ΑΜΕΚ αυτόματο πωλητή και να επιλέξουν ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Η αναλυτική διαδικασία για την επαναφόρτιση κάρτας σε ΑΜΕΚ έχει ως εξής:

Βήμα 1ο Πατάμε Ελληνική σημαία

Βήμα 2ο μετά πατάμε  Επιδότηση

Βήμα 3ο τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ΑΜΕΚ και πατάμε ΟΚ.

Βήμα 4ο Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα.

Προσοχή σε περίπτωση απώλειας της κάρτας πριν ολοκληρωθεί η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ χάνεται το κόμιστρο.

Το νέο προϊόν ενεργοποιείται μετά την λήξη του ήδη υπάρχοντος ενεργοποιημένου.

ΓΙΑ ΤΟ Σ.Π.Μ.Τ.Ε.

Comments are closed.