ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                                                                                                ΑΘΗΝΑ    29 – 05 -2018

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Την  29/05/2018 πραγματοποιήθηκε το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές του Συλλόγου μας με θέμα την κάλυψη της θέσης του Αναπληρωτή Γραμματέα και

την θέση του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων.

 

 

Η τελική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  :   Κώστας ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         :   Βασίλης ΚΑΨΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          :   Αντώνης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             :   Ευάγγελος ΥΦΑΝΤΗΣ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    :  Ζαχαρίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   :    Φώτης ΜΟΥΤΑΚΗΣ

ΓΡ. ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ                                    :    Βασίλειος ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ                                                           :    Κώστας ΒΑΡΣΑΜΗΣ

“                                                                  :    Ηλίας ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ

“                                                                 :     Στέφανος ΨΑΡΡΑΣ

“                                                                :     Σοφία ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ

”                                                                :     Νίκος ΛΑΒΟΣ

”                                                                :     Κων/νος ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ

 

 

 

                                                                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                            Σ.Π.Μ.Τ.Ε/Δ.Ε.Η

Comments are closed.