Κοινή επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Ε.Η.

ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.-K.H.E.

ΑΝΑΓΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1583/56 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 – 75     104 32  ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 210 5220852 – 210 5238551

TELEFAX: 210 5235.433  –  Ε-mail: sdmdei@otenet.gr

———-

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Αριθμ. Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 4286/59

ΓΡΑΦΕΙΑ: Στουρνάρη 73-75 (1ος ημιόρ.), ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 104-32

Τηλ.: 210-52 40 395, FAX: 210-52 44 466

Site: www.sep-dei.gr, E-mail: info@sep-dei.gr

———-

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τ. Ε.  –  Δ .Ε .Η

ΑΝΑΓΝΩΡ.ΣΩΜ. Α.Μ. 2520 ΕΙΔ. 552/94

ΕΔΡΑ: Στουρνάρη 73-75  104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 52.21.221 – 52.42.265 FAX. 52.49.850

E-mail:main @sptmte-dei.gr

                                                                                                    ———-

 

ΠΡΟΣ:                                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 8/7/2009

–          ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ Α.Ε.

–          Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΕΗ Α.Ε.

–          Γ. Δ/ΝΤΕΣ  ΔΕΗ Α.Ε.

–           

 

Κ Ο Ι Ν Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 

Ως  συνέχεια της Εξώδικης Καταγγελίας  των σωματείων μας για τη μη σύννομη διαδικασία προκήρυξης της θέσεως Δ/ντή ΔΣΑ έξω από το στελεχιακό δυναμικό της ΔΕΗ Α.Ε. και πέραν των ισχυόντων κανονισμών και διαδικασιών της Επιχείρησης, επανερχόμεθα στο ζήτημα για τις θέσεις του  Δ/ντή Εκπαίδευσης και του Δ/ντη Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ. 

Τα αναφερόμενα στην Εξώδική Δήλωση – Καταγγελία μας  από 6/7/09 ισχύουν εξ  ολοκλήρου και για τις δύο αναφερόμενες θέσεις Δ/ντών αλλά και για όποια αντίστοιχη θέση γίνει προσπάθεια στο μέλλον να πληρωθεί με αυτή την παράνομη και αδιαφανή  διαδικασία. 

Τονίζουμε  ότι τα προαπαιτούμενα προσόντα των εν λόγω θέσεων  που έχετε ως προϋπόθεση (και αυτά έχουν καταγραφεί στον ημερήσιο τύπο) είναι σαφώς  κατώτερα  από αυτά που έπρεπε να διαθέτουν οι συμμετέχοντες στις αντίστοιχες ενδουπηρεσιακές προκηρύξεις, που ως Διοίκηση κρίνατε άγονες, παρά το γεγονός ότι και με βάση τους καταρτισμένους πίνακες προσόντων από την ίδια την υπηρεσία υπήρχαν άξια και ικανότατα στελέχη για να αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις ευθύνης και να αποδώσουν τα  μέγιστα. 

Οπότε επιφυλλασόμενοι κάθε δικαιώματος μας (νομικού και συνδικαλιστικού) σας γνωστοποιούμε ότι για λόγους διαφάνειας και ισονομίας, ως πρώτη κίνηση θα καταρτίσουμε συγκριτικούς πίνακες προσόντων ενδουπηρεσιακής – εξωυπηρεσιακής προκήρυξης ώστε να είναι πασιφανής η ανακολουθία σας. 

Τέλος για μια ακόμη φορά και με γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης  που ταυτίζεται με το συμφέρων των εργαζομένων της, σας καλούμε να σταματήσετε άμεσα τις στρεβλές και  μη σύννομες εξωυπηρεσιακές προκηρύξεις και να καλύψετε  τις εν λόγω οργανικές θέσεις με στελέχη ικανά, άξια και έμπειρα από το τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.  

 

                                   Για το ΣΔΜ / ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Θ. ΠΑΠΠΑΣ                                                  ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

                                   Για το ΣΕΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Π. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ                                       Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ   

                                 Για το ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ                                          Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινοποίηση:

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Comments are closed.