ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ 21/03/2022                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αφορά μόνο τους συναδέλφους που υπηρετούν στον ΔΕΔΔΗΕ

Συνάδελφοι

Ο στόχος του Συλλόγου μας για Μετατάξεις – Μετατάξεις/Μεταθέσεις συναδέλφων,  ξεκίνησε με νέα διαδικασία στον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΑΝΠ/4847/18-03-2022 προκήρυξη, θα πρέπει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/νη συνάδελφος εντός 10 εργάσιμων ημερών να αποστείλει  προσωπικό έγγραφο (σύμφωνα με τα υποδείγματα) όπου θα δηλώσει μέχρι τρείς προτιμήσεις σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών. Η αποστολή θα γίνει στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ Συγγρού 49, Τ.Κ. 11743 Αθήνα, υπόψη Κας  Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier  ή με e-mail  στο th.papadopoulou@deddie.gr, όπου το  εμπρόθεσμο υποβολής της σχετικής αίτησης,  κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, δηλαδή την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής ή από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης με e-mail στη ΔΑΝΠ. Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλεί και αντίγραφο του πτυχίου.

Αντίγραφο του προσωπικού σας εγγράφου να αποσταλεί στον Σύλλογο μας στο fax: 210-5249850 ή στο email: main@sptmte-dei.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαναλαμβάνουμε η προθεσμία υποβολής των προσωπικών εγγράφων είναι εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Συν:  Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ

Πίνακες αναγκών.

Γραφείο τύπου Σ.Π.Μ.Τ.Ε.

Comments are closed.