ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

    ΑΘΗΝΑ 19/01/2021

Α.Π.18

                                                        Προς: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

κο  ΜΑΝΟ Αναστάσιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Διευθύνοντα.

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία και γρήγορα να ξεπεράσουμε την δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε.

Ο λόγος της επικοινωνίας μας έχει να κάνει με την απόφαση του Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ για τις νέες προσλήψεις.

Στον πίνακα των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) νέων προσλήψεων με έκπληξη είδαμε, ότι περιλαμβάνονται μόνο εβδομήντα τρείς (73) συνάδελφοί μας Πτυχιούχοι Μηχανικοί (κατηγορία Τ3).

Θέλουμε να σας επισημάνουμε, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, όπως έχει αναγνωριστεί από όλη την ιεραρχία της Εταιρίας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο στο δίκτυο (Περιφέρειες, Περιοχές και Πρακτορεία) όσο και στην λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών.

Μας προξενεί τουλάχιστον απορία, όταν όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών με την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, η οποία γίνεται επιτακτική ανάγκη με τις συνεχής αποχωρήσεις, στην κατάσταση που εγκρίνατε να περιλαμβάνονται ελάχιστοι από την κατηγορίας μας.

Παρακαλούμε, να επανεξετάσετε την απόφαση σας τουλάχιστον στο σκέλος της κατηγορίας μας και είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις σύμφωνα με το αίτημα μας.

Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία μαζί σας για το καλό της Εταιρείας και των εργαζομένων σε αυτήν.

Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                             Ε.ΥΦΑΝΤΗΣ

Comments are closed.