ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ 07/05/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Α.Π: 117

                                                ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

                                                                                                                                                                                                                                      Προς: Πρόεδρο ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Κον. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Εμμανουήλ

Κύριε  Πρόεδρε,

Σήμερα  Δευτέρα  7η Μαΐου 2018 έχετε συγκαλέσει το Δ.Σ της ΔΕΗ.

Μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης υπάρχουν για έγκριση αποφάσεις που σχετίζονται με τα θέματα της  “αποεπένδυσης” της ΔΕΗ, όπως περιγράφονται στον σχετικό νόμο 4533/2018.

Περεταίρω στον σχετικό νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 ( παρ. 4 ) αναφέρεται ότι:

“οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε και των νέων εταιρειών οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και προς

το σκοπό της υλοποίησης της σχετικής αποεπένδυσης συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών”

 

Επειδή κρίνουμε ότι, με αυτόν τον νόμο υποχρεώνονται τα μέλη του Δ.Σ (μεταξύ των οποίων είναι και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων) να συμφωνήσουν με την εισήγηση σας, αποστερούμενοι της  προσωπικής εκτίμησης, γνώμης και ψήφου που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη αλλά και προστατευόμενοι από βασικές διατάξεις του δικαίου μας, των κανόνων της Ε.Ε. και της ΕΣΔΑ, οι  αποφάσεις  του Δ.Σ θα είναι προδήλως  παράνομες .

 

Κατά συνέπεια ζητούμε την απόσυρση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν τον νόμο διότι θεωρούμε  ότι όλη η διαδικασία είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Άλλως επιφυλασσόμεθα κάθε νομίμου δικαιώματος  μας.

 

Για το Δ.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                             Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Comments are closed.