Ιστορικό

Το 1956 έγινε το Ιδρυτικό Καταστατικό του Συλλόγου μας με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)»

Το Πρώτο προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ήταν:

1. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ)
3. ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΜΙΑΣ)
4. ΦΡΑΓΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
5. ΜΟΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ
4. ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΟΣΑΣ
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
9. ΗΛΙΑΣ Δ. ΥΦΑΝΤΗΣ
10. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ
11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΔΟΥΚΑΣ
12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ
13. ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΕΡΑΜΗΔΑΣ
14. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ
15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
16. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΥΡΙΛΛΑΣ
18. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΦΡΥΓΑΝΑΣ
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
21. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
22. ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ
23. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
24. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ

Το 1972 τροποποιήθηκε και έγινε «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ).

Το 1986 τροποποιήθηκε και έγινε « ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ (Σ.Π.Υ.ΤΕ.Μ/ΔΕΗ)

Το 1994 τροποποιήθηκε και έγινε «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΗ (Σ.Π.Μ.Τ.Ε/ΔΕΗ)

Το 2013 τροποποιήθηκε και έγινε «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ –ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Συννημένα αρχεία:

Have your say