ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 1

ΑΘΗΝΑ  07/02/2018    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1.

 

            Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

            Την 06/02/2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη  επιτυχία η ετήσια τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας με τα θέματα Η.Δ. που περιγράφονται στην ανακοίνωση «πρόσκληση τακτικής Γ.Σ» της

            Μετά την έγκριση από τη Γ.Σ. του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού  με μεγάλη πλειοψηφία, εκλέχθηκε η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

            Εκλογές:

           

            Για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στις ενώσεις.

 

 1. Διοικητικό Συμβούλιο

 

 1. Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 1. Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

 1. Αντιπρόσωποι για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

 

 1. Αντιπρόσωποι για τα Εργατικά Κέντρα

 

 1. Γραμματείες Τοπικών Τμημάτων

 

              Όσοι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητες για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 16/02/2018   και ώρα  14:00 ΗΜΕΡΑ  Παρασκευή.             .

              Η αίτηση υποψηφιότητας θα κατατεθεί και θα πρωτοκολληθεί στα γραφεία του Συλλόγου, Στουρνάρη 73-75 στην Αθήνα.

              Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται : Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Υπηρεσιακή Μονάδα και τόπο εργασίας. Αριθμός Μητρώου, τηλέφωνο, σε ποια όργανα θέτει υποψηφιότητα και σε ποιό συνδυασμό.

              Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Πειθαρχικό συμβούλιο (Π.Σ.) έχουν ΜΟΝΟ οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη Δ.Ε.Η τουλάχιστον έξι (6) χρόνια, και δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από το Σύλλογο. (Άρθρο 54 του καταστατικού).

              Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει στις  20/02/2018 με ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.

              Συνάδελφοι

              Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθόρισε ημέρα αρχαιρεσιών την 05/03/2018  ΗΜΕΡΑ  Δευτέρα .

              Για την Αθήνα, τόπος διεξαγωγής τους θα είναι τα γραφεία του Συλλόγου Στουρνάρη 73-75 2ος όροφος.

              Για τα Τοπικά Τμήματα, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί στα μέλη τους, από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

             

           Επισημαίνουμε ότι:

 1. Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (άρθρο 7 Ν. 1264/82).
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
 3. Όλα τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, και πρέπει να έχουν μαζί τους την   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο Δημόσιο έγγραφο που την αντικαθιστά και   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

 

 1. Τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού θα είναι τέσσερα.

 

α. Ένα ΛΕΥΚΟΥ χρώματος, για τα όργανα του Συλλόγου (Δ.Σ. Εξελεγκτική    Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο).

 

β. Ένα ΜΠΛΕ χρώματος για εκπροσώπους στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

 

γ. Ένα ΚΙΤΡΙΝΟΥ χρώματος για  εκπροσώπους στα Εργατικά Κέντρα.

 

δ. Ένα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώματος για τις Γραμματείες των Τοπικών Τμημάτων.

 

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ψηφοδέλτια μπαίνουν στους αντίστοιχους φακέλους με το ίδιο χρώμα.
 2. Οι έδρες των Τοπικών Τμημάτων είναι αυτές που αναφέρονται στο καταστατικό.

        Η εκλογική διαδικασία υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1264/82.

 

                     Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                        ΤΑΚΤΙΚΟΙ :  

                        ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                        ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

                        ΨΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                        ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                          

                                          

                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

                        ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                        ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                        

 

                                                                                                

Have your say