ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

        Αθήνα 01/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

           

Σύμφωνα με το  καταστατικό μας καλείστε σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

            Η παραπάνω Γ.Σ. συγκαλείται με ειδικά θέματα Η.Δ. όπως προβλέπονται από το σχετικό άρθρο 24 του καταστατικού αφού από αυτήν θα εκλεγεί η Κ.Ε.Ε (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) που θα διενεργήσει τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων μας στις  Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

            Με βάση τα παραπάνω η Η.Δ της Γ.Σ περιέχει τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο που έληξε
  4. Επιλογή αντιπροσώπευσης για την Γ.Σ.Ε.Ε μέσω ΓΕΝΟΠ ή ΕΚΑ
  5. Εκλογή 4/μελούς Κ.Ε.Ε που μαζί με τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που θα προεδρεύει θα προχωρήσει στην διενέργεια των εκλογών σε συνεργασία με τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

 

Η Τρίτη  Γενική Συνέλευση  πραγματοποιείται οριστικά με τα παραπάνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης στην αίθουσα της ΓΕΝΟΠ Στουρνάρη 73-75 στις 06/2/18  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:30.

Περιττό να σημειώσουμε ότι η παρουσία των μελών στην παραπάνω Γ.Σ. είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στην εκλογή των αντιπροσώπων μας για την επόμενη τριετία που θεωρείται η πιο κρίσιμη για την πορεία των θεμάτων που μας απασχολούν.

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   K. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                         Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

 

Have your say