ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΣΥΠ

ΑΘΗΝΑ 14/10/2016

 

                                                      Προς: Πανελλαδικό Σύλλογο Υπαλλήλων ΔΕΗ

 

Θέμα: Επιστολή σας που αφορά την τιμολόγηση στην Εταιρεία «Αλουμίνιον της    Ελλάδος«.

 

Συνάδελφοι,

Αναφερόμενοι στην επιστολή – πρόταση σας, για την ενδεχόμενη δικαστική προσβολή των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων  της ΓΕΝΟΠ εναντίον της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας στην ΑτΕ, σας γνωρίζουμε τις ενέργειες του Προεδρείου του Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό.

Μετά την προηγούμενη απόφαση της επιτροπής που συγκρότησε η ΡΑΕ για την εισήγηση της διαφοράς της τιμής  παρεχόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ στην ΑτΕ και την τότε απόφαση  για ορισμό  στα 36€/ΜWh, εμείς καταθέσαμε καταγγελία στην Εισαγγελία Διαφθοράς προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που αποδείκνυαν  ότι η τότε ορισθείσα τιμή ήταν κάτω του κόστους παραγωγής από την ΔΕΗ.

Η Εισαγγελία σε δεύτερο χρόνο πήρε κατάθεση από το Προεδρείο του Συλλόγου μας, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε καμία απόφαση.

Απ’ ότι αντιλαμβάνεστε, θεωρούμε το θέμα μείζον για την βιωσιμότητα της ΔΕΗ και η συμμετοχή μας σε μια συνάντηση που θα εξετάσει την νέα διαμορφωμένη καταστροφική κατάσταση είναι δεδομένη. 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                        Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                    Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

Κοιν:     ΓΕΝΟΠ

ΕΤΕ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΕΔΟΠ

ΣΔΜ

ΣΕΠ

             ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΔΕΗ

 

Have your say