ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Τ3.

ΑΘΗΝΑ 26/09/2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟΥ.

 

 

 

Συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά την μεταθετότητα των συναδέλφων μας Τ3, η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου που ζητήθηκε από τις Διοικήσεις των Σταθμών πρόσφατα, μας βρίσκει αντίθετους, διότι όλα τα στοιχεία μας βρίσκονται στην διάθεση της Υπηρεσίας, παρά μόνο για αυτούς που έχουν  να δηλώσουν μεταβολή των στοιχείων τους.

Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση δεν πρέπει  να θεωρηθεί ως αποδοχή της διαδικασίας και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό εγγράφως από αυτούς που θα καταθέσουν.

Από εμάς δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία μετάθεση, εάν δεν συνοδεύεται με ταυτόχρονη ανάθεση καθηκόντων όπως αρμόζει στην κατηγορία των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ3.

 

 

 

 

 

                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                           Σ.Π.Μ Τ.Ε.

Have your say