ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Ο συνάδελφος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος (Τ3/Α) που υπηρετεί στον ΔΕΔΔΗΕ, Πρακτορείο Αίγινας, ζητά αμοιβαία μετάθεση

με συνάδελφο αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετεί  οπουδήποτε στην Αττική.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου 210-5221221 και 210-5242265.

Have your say