ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ 06/06/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Αφορά μόνο τους συναδέλφους που υπηρετούν στον ΔΕΔΔΗΕ

Συνάδελφοι

Επιτέλους η πίεση του Συλλόγου προς την Διοίκηση πήρε σάρκα και οστά.

Σύμφωνα με την αρίθμ.102/2016 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκε στις 02/06/2016 η προκήρυξη για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών διαφόρων μονάδων, με Μετατάξεις – Μεταθέσεις.

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/νη συνάδελφος θα πρέπει μέχρι και τις 17-06-2016  να αποστείλει το προσωπικό έγγραφο ( σύμφωνα με τα υποδείγματα)  όπου θα δηλώσει μέχρι τρείς προτιμήσεις σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών.Η αποστολή θα γίνει στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ υπόψη Κας  Μ. ΔΕΛΚΟΥ, Συγγρού 49, Τ.Κ. 117-43 Αθήνα με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier, όπου το εμπρόθεσμο της υποβολής  της σχετικής αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, δηλαδή την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής.

Επίσης μπορεί να γίνει αποστολή της αίτησης με e-mail στη ΔΑΝΠ (m.delkou@deddie.gr) οπού κρίνεται το εμπρόθεσμο από την ημερομηνία αποστολής.Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλεί και αντίγραφο του πτυχίου.

Αντίγραφο του προσωπικού σας εγγράφου να αποσταλεί στον Σύλλογο μας στο fax: 210-5249850 ή στο email: main@sptmte-dei.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαναλαμβάνουμε η προθεσμία υποβολής των προσωπικών            εγγράφων είναι μέχρι και την Παρασκευή 17-06-2016.

 

Συν: Πίνακες αναγκών.

 

                Γραφείο τύπου

Σ.Π.Μ.Τ.Ε.

Have your say