ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ 22/02/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Συνάδελφοι:

Όπως γνωρίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί στην Δημόσια Υγεία, είχε θέσει το ζήτημα της πρόσθετης ιατρικής περίθαλψης στις προηγούμενες Διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ για όλους τους εργαζομένους στο Όμιλο  (όπως εδώ και πολλά χρόνια γίνεται σε πολλές εταιρείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) οι οποίες και το εξέτασαν θετικά.

Όμως, παρότι  το επαναφέραμε και την περίοδο της υπογραφής της ισχύουσας ΣΣΕ αλλά και ενόψει της συμπληρωματικής, δεν φαίνεται να εξετάζετε θετικά από τις Διοικήσεις.

Για αυτό πήραμε την πρωτοβουλία κατά πλειοψηφία στο Διοικητικό μας Συμβούλιο να διερευνήσουμε για τα μέλη μας την δυνατότητα συμβολαιοποίησης μιας προαιρετικής πρόσθετης ιατρικής κάλυψης μέσα από ομαδικό συμβόλαιο με συμφέροντες κοινούς όρους και προϋποθέσεις κάλυψης για όλους τους συναδέλφους μας σε όλη την επικράτεια.

Στόχος μας είναι  το συμβόλαιο να είναι ομαδικό, αλλά η σχέση του κάθε ασφαλισμένου συναδέλφου με την ασφαλιστική εταιρεία να είναι προσωπική ώστε :

 • Ο ασφαλισμένος να μπορεί να διακόπτει το συμβόλαιο όποτε εκείνος αποφασίσει.
 • Ο ασφαλισμένος να μπορεί να ασφαλίζει και τα μέλη της οικογένειάς του με συμφέροντες οικονομικούς όρους.
 • Ο ασφαλισμένος να μπορεί να προσθέτει επιπλέον παροχές ανάλογα με τις ανάγκες του και πάντα βασισμένο στο αρχικό οικονομικό πακέτο.

Η πρόταση μας είναι το συμβόλαιο καταρχήν να καλύπτει σε όλους τις παρακάτω βασικές  παροχές:

 • Ασφάλεια ζωής.
 • Ασφάλεια σε ατύχημα.
 • Κάλυψη ολικής ή μερικής αναπηρίας.
 • Κάλυψη νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων σε δημόσια ή ιδιωτικά πλέον ΕΟΠΥΥ.
 • Κάλυψη εξόδων ιατρικών επισκέψεων και εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων πλέον ΕΟΠΥΥ.
 • Κάλυψη ιατρικών και διαγνωστικών πρόσθετων εξόδων και συμβεβλημένους  ιατρούς με το δίκτυο της ασφαλιστικής εταιρείας σε όλη την χώρα.
 • Κάλυψη μητρότητας.
 • Δυνατότητα παροχής οδοντιατρικής κάλυψης.

 

Θέλουμε να μας απαντήσετε καταρχήν ποίοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, στο email του Συλλόγου μας main @sptmte-dei.gr μέχρι την 10 Μαρτίου 2016, για την συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους πρόγραμμα, έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός  των συμμετεχόντων προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις πάντα με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα.

 

 

Have your say