Προς την επιτροπή της ΓΣΣΕ των ΚΒΑΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τ. Ε.    Δ .Ε .Η

ΑΝΑΓΝΩΡ.ΣΩΜ. Α.Μ. 2520 ΕΙΔ. 552/94

ΕΔΡΑ: Στουρνάρη 73-75  104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 52.21.221 – 52.42.265 FAX. 52.49.850

E-mail:main @sptmte-dei.gr

 


                                                                                   

ΑΘΗΝΑ 20/11/07         

  Α.Π. 53 

 

                                                                                    Προς Γ.Σ.Ε.Ε.

                                                                         ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

                                                                                Κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Οι  Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. που εργάζονται στους Θερμοηλεκκτρικους σταθμους παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας δεν υπαγονται στην κατηγορια των  ΚΒΑΕ  ενώ ολοι οι εργαζομενοι  τεχνικοί της ΔΕΗ οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό την ευρεία του όρου έννοια, εξαιρουμένων των απασχολουμένων κατά κύριο αντικείμενο σε εργασίες γραφείου, υπάγονται στα ΚΒΑΕ 

 

Ο Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., του Υποτομέα Μηχανολογικής Συντήρησης Λεβήτων του τομέα Συντήρησης απασχολείται:

·         Κατά 30% περίπου του χρόνου με παραγγελίες ανταλλακτικών, προδιαγραφές υλικών, μελέτες διαφόρων έργων, προετοιμασία οργάνωσης εργασιών συνεργείων και γενικά με θέματα οργάνωσης γραφείου, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

·         Κατά ποσοστό 70% (περίπου) του χρόνου μέσα στο χώρο των λεβητοστασίων, Συστήματα τέφρας, λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου,  επεξεργασίας ύδατος, μηχανουργείου, εκτελώντας επί τόπου επιβλέψεις διαφόρων έργων, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών αυτοπροσώπως ή επικεφαλής τεχνικού προσωπικού, επιδεικνύοντας τους ορθούς τρόπους εργασίας συντήρησης και με την παρακολούθηση συμπεριφοράς συστημάτων και μηχανημάτων.

 

Ο Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., κατευθύνσεως Δομικών Έργων του Υποτομέα Μηχανολογικής Συντήρησης Λεβήτων του Τομέα Συντήρησης απασχολείται:

·         Κατά 30% περίπου του χρόνου με παραγγελίες ανταλλακτικών, προδιαγραφές υλικών, μελέτες διαφόρων έργων, προετοιμασία οργάνωσης εργασιών συνεργείων και γενικά με θέματα οργάνωσης γραφείου, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

·         Κατά ποσοστό 70% (περίπου) του χρόνου μέσα στο χώρο των Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, Συστημάτων τέφρας, λιγνίτη, πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεξεργασίας ύδατος, Μηχανουργείου, εκτελώντας επί τόπου επιβλέψεις διαφόρων έργων, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών αυτοπροσώπως ή επικεφαλής τεχνικού προσωπικού, επιδεικνύοντας τους ορθούς τρόπους εργασίας συντήρησης του εξοπλισμού αρμοδιότητάς του.

 

Ο Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. του υποτομέα Μηχανολογικής Συντήρησης Στροβίλων του Τομέα Συντήρησης απασχολείται:

·         Κατά 30% περίπου του χρόνου με παραγγελίες ανταλλακτικών, προδιαγραφές υλικών, μελέτες διαφόρων έργων, προετοιμασία

ργάνωσης εργασιών συνεργείων και γενικά με θέματα οργάνωσης γραφείου, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

 

·         Κατά ποσοστό 70% περίπου του χρόνου μέσα στο χώρο των λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, συστημάτων τέφρας, λιγνίτη, πετρελαίου ,φυσικού αερίου, επεξεργασίας ύδατος, Μηχανουργείου, εκτελώντας επί τόπου επιβλέψεις διαφόρων έργων, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών α υτοπροσώπως ή επικεφαλής τεχνικού προσωπικού, επιδεικνύοντας τους ορθούς τρόπους εργασίας συντήρησης και με την παρακολούθηση συμπεριφοράς συστημάτων και μηχανημάτων.

 

Ο Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.,  του Υποτομέα Ηλεκτρολογικής  Συντήρησης  του Τομέα Συντήρησης απασχολείται:

·         Κατά 30% περίπου του χρόνου με παραγγελίες ανταλλακτικών, προδιαγραφές υλικών, μελέτες διαφόρων έργων, προετοιμασία οργάνωσης εργασιών συνεργείων και γενικά με θέματα οργάνωσης γραφείου, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

·         Κατά ποσοστό 70% (περίπου) του χρόνου μέσα στο χώρο των Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, Ηλεκτρολογικών χώρων υψηλής τάσης και Μ/Σ από 50 – 400 kv.  Συστημάτων τέφρας, λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου, επεξεργασίας ύδατος και Συνεργείων ηλεκτρολόγων   εκτελώντας επί τόπου επιβλέψεις διαφόρων έργων ως εντεταλμένος Μηχανικός διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών αυτοπροσώπως ή επικεφαλής τεχνικού προσωπικού, επιδεικνύοντας τους ορθούς τρόπους εργασίας συντήρησης και με την παρακολούθηση συμπεριφοράς συστημάτων και μηχανημάτων  του εξοπλισμού αρμοδιότητάς του.

 

Κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους οι  Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε συνεργάζονται  μονίμως προς εκτέλεση της εργασίας τους ,  που είναι η συντήρηση του εξοπλισμού για την Παραγωγή και Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας,  με εργαζομένους ειδικότητας είτε Τεχνολόγους  Μηχανολόγους  Μηχανικούς  Σταθμών Παραγωγής Τ3/Η είτε  με Εργοδηγούς ,είτε με τεχνίτες   , οι οποίοι και  υπάγονται στις διατάξεις των ΒΑΕ.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω  αλλά πρόσθετα και από τις βεβαιώσεις που χορηγεί η επιχείρηση ( ΔΕΗ. Α.Ε.)  σχετικά με τις παρεχόμενες από τους Τεχνολόγους   Μηχανικούς  Σταθμών Παραγωγής Τ3/Η τους  Εργοδηγούς και τους  τεχνίτες υπηρεσίες, προκύπτει ότι :

 

·         οι  Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε συνεργάζονται  συνεχώς και κυρίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους   με τούς υπόλοιπους τεχνικούς μιας  θερμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής αξίας από 1MW έως και 600 MW

·         η εργασία τους  παρέχεται στους ίδιους ακριβώς χώρους, κάτω από τις ίδιες ακριβώς  συνθήκες

 

Συνεπώς όπως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά οι  Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) ενώ όλοι οι τεχνικοί της ΔΕΗ που κατέχουν άδεια, πτυχίο ή δίπλωμα πρακτικού μηχανικού ή μηχανοδηγού, οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό την ευρεία του όρου έννοια, εξαιρουμένων των απασχολουμένων κατά κύριο αντικείμενο σε εργασίες γραφείου, υπάγονται.

 

 

Ο Πτυχιούχος Μηχανολόγος η ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  εκτελώντας καθήκοντα μηχανικού Φυλακής θερμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής ονομαστικής αξίας από 5MW έως και 600 MW

 

·         Ελέγχει την κανονική προσέλευση και την, σύμφωνα με τις οδηγίες, εκτέλεση  της εργασίας, από το προσωπικό της φυλακής του, τηρούμενης της ιεραρχίας στη φυλακή.

·         Μεριμνά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εγκατάστασης του Σταθμού με την πλήρη ικανότητα αυτής σε στενή συνεργασία του Β.Μ.Φ.

·         Φροντίζει για τη φόρτιση των μονάδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος και της εφαρμογής του προγράμματος του Κ.Κ.Φ.

·         Ενημερώνει τον Κ.Κ.Φ για την εκάστοτε ικανότητα των Μονάδων του Σταθμού ή για παρουσιασθείσα ανωμαλία.

·         Παρακολουθεί και ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του σταθμού και ενημερώνει έγκαιρα τους Προϊσταμένους του σε περιπτώσεις ανωμαλιών.

·         Φροντίζει να έχει συνεχή επαφή με το προσωπικό, για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της εργασίας του, για τη μελέτη των μεθόδων εργασίας του και για παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και εκπαιδεύσεων όπου τούτο απαιτείται.

·         Ο μηχανικός φυλακής πρέπει να είναι συνεχώς ενήμερος για όλες τις παρουσιαζόμενες ανωμαλίες τις οποίες πρέπει να ελέγχει αυτοπροσώπως και να γνωρίζει την εξέλιξή τους.

·         Φροντίζει για την χωρίς καθυστέρηση παράδοση των μηχανημάτων στα συνεργεία συντήρησης προκειμένου να αποκατασταθούν ανωμαλίες και κατατοπίζει τους μηχανικούς Συντήρησης επί των παρουσιαζομένων ανωμαλιών επ’ αυτών.

·         Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση κάποιας ανωμαλίας, έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τους μηχανικούς Συντήρησης και ενημερώνει αμέσως στη συνέχεια τους Προϊσταμένους του.

·         Παραλαμβάνει από τη Συντήρηση σε λειτουργία τα μετά από τη συντήρηση μηχανήματα και ελέγχει την κανονική λειτουργία αυτών. Η αποκατάσταση της ανωμαλίας, σε συνεργασία με τον Β.Μ.Φ., αναγράφεται στο ημερολόγιο με τις παρατηρήσεις τους.

·         Φροντίζει κατά τη διάρκεια της φυλακής του, για την ομαλή λειτουργία του Σταθμού και λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία και την αποκατάσταση μικροανωμαλιών.

·         Πρέπει να γνωρίζει, κατά την απογευματινή και νυχτερινή φυλακή και κατά τις αργίες, για τα άτομα που διακινούνται εντός του χώρου του Σταθμού (εντός της περίφραξης) καθώς και το σκοπό της εισόδου τους στην εγκατάσταση. Εγκρίνει ή δεν εγκρίνει την είσοδο ατόμων ξένων προς την Επιχείρηση, βάσει των οδηγιών που του έχουν κοινοποιηθεί.

·         Ελέγχει και υπογράφει το ημερολόγιο λειτουργίας στο οποίο πρέπει να αναφέρονται επεξηγηματικά και με τα αίτιά τους οι διάφορες ανωμαλίες (λεβήτων, Στροβίλων, Μηχανημάτων και γενικά όλης της εγκατάστασης) και να δικαιολογούνται οπωσδήποτε οι απότομες αλλαγές φορτίου ή οι μεγάλες διακυμάνσεις των διαφόρων μεγεθών.

·         Συγκρίνει τα μεγέθη  της καθημερινής λειτουργίας των μονάδων με τα αρχικά μεγέθη ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση των ανωμαλιών π.χ. ρύπανση λεβήτων, διαρροών, ανωμαλίες οργάνων κ.λ.π.

·         Φροντίζει να έχει το απαραίτητο υλικό π.χ. προπάνιο, DIESEL και διάφορα μικροϋλικά για την ομαλή λειτουργία των Μονάδων.

·         Μία φορά τουλάχιστο κατά τη διάρκεια της φυλακής του ελέγχει ολόκληρη την εγκατάσταση.

·         Σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών εργασίας, υπογράφει ως επόπτης απομόνωσης τις άδειες εργασίας και φροντίζει ώστε οι απομονώσεις να γίνονται σωστά για την ασφαλή εργασία του προσωπικού και λειτουργία της εγκατάστασης. Τηρεί βιβλίο αδειών εργασίας και ενημερώνει καθημερινά τον Προϊστάμενό του επί των εκτελουμένων εργασιών.

·         Σε περίπτωση έκδοσης άδειας εργασίας για μηχανήματα εφεδρείας ενημερώνει τον Προϊστάμενό του (ζητά άδεια) και το Κ.Κ.Φ.

·         Εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα εκτελεί και άλλες έκτακτες εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του τομέα Λειτουργίας.

·         Κατά την διάρκεια της απασχόλησής του ο μηχανικός Φυλακής συνεργάζεται μονίμως προς εκτέλεση της εργασίας του  ,  που είναι η Παραγωγή και Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας,  με εργαζομένους ειδικότητας είτε Τεχνολόγους  Μηχανολόγους  Μηχανικούς  Σταθμών Παραγωγής Τ3/Η είτε  με Εργοδηγούς , Βοηθούς Μηχανικούς Φυλακής , οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των ΒΑΕ.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω  αλλά πρόσθετα και από τις βεβαιώσεις που χορηγεί η επιχείρηση ( ΔΕΗ. Α.Ε.)  σχετικά με τις παρερχόμενες από τους Βοηθούς Μηχανικούς Φυλακών υπηρεσίες, προκύπτει ότι

·         ο μηχανικός Φυλακής συνεργάζεται συνεχώς και κυρίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του  με τούς Βοηθούς Μηχανικούς Φυλακών

·         η εργασία τους  παρέχεται στους ίδιους ακριβώς χώρους, κάτω από τις ίδιες ακριβώς  συνθήκες

 

Συνεπώς όπως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά οι  Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε εργαζόμενοι ως μηχανικοί Φυλακής  δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) ενώ όλοι οι τεχνικοί της ΔΕΗ που κατέχουν άδεια, πτυχίο ή δίπλωμα πρακτικού μηχανικού ή μηχανοδηγού, οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό την ευρεία του όρου έννοια, εξαιρουμένων των απασχολουμένων κατά κύριο αντικείμενο σε εργασίες γραφείου, υπάγονται.

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

 

 

 

Στον χώρο ευθύνης της ΔΕΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΠΕ ΑΕ, ευρίσκονται σήμερα εγκατεστημένες σε 17 Αιολικά Πάρκα (Α/Π) της Επιχείρησης, 151 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος παραγωγής 35 MW περίπου, διαφορετικών κατασκευαστών και τύπων, με δυνατότητα παραγωγής ισχύος από 33 kW οι μικρότερες έως 600kW οι μεγαλύτερες. Τα Α/Π αποτελούνται από 1 έως και 17 Α/Γ και είναι εγκατεστημένα σε απομεμακρυσμένες περιοχές, συνήθως μακριά από οικισμούς, και με δυσκολίες πρόσβασης, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με τις κεντρικές οδούς με χωματόδρομους. Η εργασία είναι ως επί το πλείστον υπαίθρια και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (υψηλές ταχύτητες ανέμου, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χιονοπτώσεις, παγετός, κεραυνοπτώσεις κλπ), δεδομένου ότι το σπουδαιότερο κριτήριο της επιλογής των θέσεων εγκατάστασης των Α/Π είναι το υψηλό αιολικό δυναμικό. Στις θέσεις αυτές, οι οποίες συνήθως ευρίσκονται σε κορυφογραμμές, το προσωπικό σπανίως εργάζεται σε συνθήκες άπνοιας.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του εξοπλισμού των Αείναι εγκατεστημένο στην άτρακτο η οποία είναι τοποθετημένη σε πύργους με ύψος από 17 έως 45μ. Στους παλαιού τύπου πύργους η ανάβαση στην άτρακτο γίνεται εξωτερικά, ενώ στους νέου τύπου εσωτερικά  με κατακόρυφες σκάλες και διαχωριστικά πατάρια ασφαλείας. Η ανάβαση από το προσωπικό γίνεται με ζώνη ασφαλείας κλειδωμένη σε κατακόρυφο τανυσμένο συρματόσχοινο. Η διάσωση από την άτρακτο σε περίπτωση εγκλωβισμού γίνεται με ειδικό μηχανισμό από την ειδική θυρίδα η οποία βλέπει στο κενό. Προϋπόθεση σ’ αυτήν την περίπτωση διάσωσης είναι ο εργαζόμενος να έχει τις αισθήσεις του και να είναι αρτιμελής, πράγμα που είναι αβέβαιο σε περιπτώσεις ατυχήματος. Μέσα στην άτρακτο, εκτός του σταθερού εξοπλισμού υπάρχει και κινητός (περιστρεφόμενος) εξοπλισμός, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όταν εκτελούνται ειδικές εργασίες συντήρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μισθωτοί εργάζονται τελείως εκτεθειμένοι στο κενό, αναρτημένοι μόνο από την ζώνη ασφαλείας (έλεγχος ή αποσυναρμολόγηση πτερυγίων και κόνων, επισκευή flaps κ.λ.π.). Τις πλέον επικίνδυνες εργασίες εκτελούν με την βοήθεια γερανού, ενίοτε καλαθοφόρου αν αυτό απαιτείται (επισκευές πτερυγίων και κόνων, επέμβαση σε εξωτερικά μέρη της ατράκτου κ.λ.π.). Στην βάση του πύργου υπάρχουν οι ηλεκτρικοί πίνακες ελέγχου με τροφοδοσία Χ.Τ. (380Vac). Αυτή η τάση παρέχεται από Υ/Σ Χ.Τ./Μ.Τ. μέσω υπογείων καλωδίων. Σε όλα τα Α/Π υπάρχει δωμάτιο ελέγχου (Control room) με μετρητικές διατάξεις, τηλεχειρισμούς και διακόπτες ισχύος μέσω των οποίων η ενέργεια παρέχεται στο δίκτυο της Επιχείρησης.

 

Το αντικείμενο εργασίας είναι η εκτέλεση προγραμματισμένων συντηρήσεων, οι αποκαταστάσεις βλαβών και οι βελτιώσεις σε μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Στην άτρακτο……………………………………..…80%

Στην βάση του Πύργου………………………….10%

Στο ControlRoom & Υ/Σ ΧΤ-ΜΤ………………7%

Στους υπόλοιπους υπαίθριους χώρους………3%

 

 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. Συλλόγου Πτυχιούχων ΜηχανικώνΤ.Ε/ΔΕΗ

Have your say