Επικίνδυνη εργασία τεχνικών ασφάλειας διανομής

ΑΘΗΝΑ 29/10/2008

                                                                                    Α.Π. 120

 

 

 

                                                            Προς

                                                            Την Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων                                                                                                     & Οργάνωσης ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            κ. Ειρ. Τζανέτου

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

            Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιχείρησης της τήρησης των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας της σχετικής νομολογίας αλλά και της ιδιαιτερότητας της Επιχείρησης μας κυρίαρχα δε του Δικτύου της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απλωμένο σε κάθε τετραγωνικό της Χώρας μας η Επιχείρηση υποχρεωτικά προχώρησε το 2002 στην καθιέρωση του Τεχνικού Ασφάλειας με αποκλειστική απασχόληση στο αντικείμενο.

Από την περίοδο εφαρμογής του θεσμού Τεχνικού Ασφαλείας αποκλειστικής απασχόλησης στη Διανομή τα παραπάνω καθήκοντα  εκτελούν συνάδελφοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρολογικής ειδίκευσης (Τ3/Α) μέλη του Σωματείου μας.

            Οι Τεχνικοί Ασφαλείας που απασχολούνταν στην επιχείρηση από 105 μέχρι εκείνη τη στιγμή αντικαταστάθηκαν με 21 συναδέλφους μας.

            Επειδή όμως δεν ήταν «γραμμένο» μέχρι τότε κάπου το όνομά του Τεχνικού Ασφαλείας σταμάτησε η Επιχείρηση να τους χορηγεί το Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας που μέχρι τότε τους χορηγούσε γιατί δεν είναι πλέον επικεφαλής συγκεκριμένων συνεργείων αποτελούμενων από εργαζόμενους Τ4.

Γιατί πλέον οι υπόψη συνάδελφοί μας επιβλέπουν όλα τα συνεργεία και όχι συγκεκριμένα.

            Μετά από ένα διάστημα αρκετών επαφών – συζητήσεων αλληλογραφίας των υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΥΑΕ τη σύμφωνη γνώμη του προκατόχου σας αλλά και τη θέληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου η επίλυση του θέματος της χορήγησης του επιδόματος στους υπόψη συναδέλφους είχε οδηγηθεί στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσής του.

            Όμως με την ανάληψη των καθηκόντων σας οδηγήσατε το θέμα στις ατέρμονες συζητήσεις της νέας βάσης των επιδομάτων.

            Επειδή όμως οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αγόγγυστα έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην μείωση των ατυχημάτων στην Διανομή αλλά και στην αντιμετώπιση όλων των ελεγκτικών φορέων απέναντι στην Επιχείρηση.

            Σας καλούμε να επανέρθετε στην  συζήτηση για επίλυση του υπόψη θέματος όσο το δυνατό συντομότερα και ανεξάρτητα από την έκβαση – συζήτηση της αναδιάταξης των επιδομάτων όποτε και αν εκείνη ξεκινήσει.

            Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση – διερεύνηση των πτυχών των προβλημάτων του Τεχνικού Ασφαλείας.

            Σας προτείνουμε δε να συναντήσετε τους συναδέλφους Τεχνικούς Ασφαλείας οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα μέσα στο επόμενο δίμηνο στα πλαίσια της εξαμηνιαίας υπηρεσιακής συνάντησής τους.

            Σας ενημερώνουμε ότι οι συνάδελφοι που εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντα στην Δ/νση Μεταφοράς λαμβάνουν το υπόψη επίδομα.

 

Για το Δ.Σ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                   Κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ                                Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Have your say