ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑΛΔ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εργάζομαι στον ΤΑΛΔ Αθήνα και επιθυμώ Αμοιβαία Μετάθεση για την Περιοχή Ρεθύμνου.

Η ειδικότητα μου είναι: Τ3/Δ (Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός) .

Have your say